Misyon

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Misyonu


* Öğrencilerin dilsel farkındalığını ve bilgisini geliştirmek


* Öğrencilerin gerek gündelik gerek akademik yaşamlarında dört temel beceriyi CEFR doğrultusunda B1 seviyesinde kullanmalarına yönelik gerekli eğitsel ortamı hazırlamak


* Öğrencilerin mezun olacakları bölüm için gereken dil becerilerinde yetkin olmalarını sağlamak


* Hitit Üniversitesi’nin uluslararasılaşma politikası bağlamında yabancı uyruklu öğrenciler ve Türk öğrenciler arasında dil değişimini destekleyecek etkinlikler yürüterek çok kültürlü bir kampüs ortamının inşa edilmesine ve “ortak bir dil” oluşturulmasına katkı sağlamaktır.                                                                    HIZLI ERİŞİM