Tarihçe

Yabancı Diller Yüksekokulu, üniversitemize bağlı fakültelerin tamamen(%100) ya da kısmen (%30) yabancı dille eğitim veren bölümlerinde okuyan öğrencilerin yabancı dil hazırlık programlarını sürdürülmesinden sorumludur. Bu bağlamda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı tamamen İngilizce eğitim-öğretim veren Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinin hazırlık programları İngilizce Hazırlık Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Daha önce İlahiyat Fakültesi’ne bağlı olan Arapça Hazırlık birimi ise 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesine katılmıştır. Böylece kısmen (%30) yabancı dille eğitim veren İlahiyat Fakültesi öğrencileri de Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde hazırlık eğitimlerini almaya başlamışlardır.

Yerel ve evrensel değerleri gözeterek üniversitemizin belirlediği uluslararası standartlarda eğitim-öğretim gerçekleştirme misyonuyla hareket eden Yabancı Diller Yüksekokulu, yabancı dil eğitim—öğretim kalitesini en üst düzeye taşıyarak öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarında kullanacakları hedef dilde iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflemekte; böylece hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçen ülkemizdeki ve dünyadaki olayları yakından ve çok yönlü bir biçimde takip edebilen bireyler yetiştirmeyi ilke edinmektedir. Bu doğrultuda hedef dile ilişkin okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi becerilerin inşa edilme sürecinin eleştirel düşünme odaklı ve aynı zamanda bilinçli bir farkındalıkla ele alınması gerektiği kanaatindeyiz.

HIZLI ERİŞİM