ARA SINAV 2 HAKKINDA/ ABOUT 2nd MIDTERM

ARA-SINAV - II

Sınıf /Class

Oturum / Session 1

Oturum / Session 2

Oturum / Session 3

102

09:30-10:45

11:00-11:40

13:30-15:00

103

09:30-10:45

11:00-11:40

13:30-15:00

203

09:30-10:45

11:00-11:40

13:30-15:00

204

09:30-10:45

11:00-11:40

13:30-15:00

 

Oturum 1 (Dil Yapıları, Okuma, Dinleme)    : Bu oturum 75 dakikadır.

Oturum 2 (Yazma)                                           : Bu oturum 40 dakikadır.

Oturum 3 (Konuşma)                                       : Her bir Öğrenci için 5-7 dakika.

* Sınava girecek öğrencilerin en geç 09.15’te sınav binasında bulunmaları ve sınıflarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

* Bütün oturumlara SINAV LİSTESİNE göre girilecektir.

* Sınav esnasında öğrenci kimliklerinizin yanınızda bulunması gerekmektedir.

* SINAV LİSTESİ 102-103-203-204 nolu sınıfların kapılarına asılacaktır. Sınıflarınızı kontrol ediniz.

* Sınav için gerekli olan silgi, kalemtıraş ve kurşun kalemi getirmeyi unutmayınız.

* Oturum 3 (Konuşma) sınavı için öğrenciler listedeki sıralarına göre çağrılacak ve sınava alınacaktır.

 

MID-TERM - II

Sınıf /Class

Oturum / Session 1

Oturum / Session 2

Oturum / Session 3

102

09:30-10:45

11:00-11:40

13:30-15:00

103

09:30-10:45

11:00-11:40

13:30-15:00

203

09:30-10:45

11:00-11:40

13:30-15:00

204

09:30-10:45

11:00-11:40

13:30-15:00

 

Session 1 (Use of Language, Reading, Listening)     : This session is 75 minutes.

Session 2 (Writing)                                                    : This session is 40 minutes.

Session 3 (Speaking)                                                  : 5-7 minutes for each Student.

* Students who will take the exam should be at the exam building at 09:15 at the latest and check their classes.

* All sessions will be taken according to the EXAM LIST.

* You must have your student ID with you during the exam.

* EXAM LIST will be posted on the doors of classes 102-103-203-204. Check your classes.

* Do not forget to bring the eraser, sharpener and pencil required for the exam.

* For the Session 3 (Speaking) exam, students will be called and taken to the exam according to their order in the list.

 HIZLI ERİŞİM