ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) /PLACEMENT EXAM for COMPULSORY ENGLISH PREPARATORY CLASSESZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS)

            

            Sevgili Öğrenciler,

            

            Üniversitemizi tercih ederek aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, tüm öğrencilerimiz için başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz. Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıflı öğrencileri için Yabancı Dil Muafiyet Sınavı ile ilgili bilgiler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.


SINAV İLE İLGİLİ BİLGİLER

            

            Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı olan bölümlerin öğrencilerinin hazırlık sınıfından muaf olabilmeleri için güz dönemi başlangıcında muafiyet sınavı yapılmaktadır. İlk olarak öğrenciler çoktan seçmeli testlerden oluşan Seviye Belirleme Sınavı’na girmek zorundadırlar. Bu sınavdan 65 puan ve üstü alan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.

 

SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS)

       

          *     Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 14 Eylül Salı günü saat 10.30’da Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi B Blok (sağdaki blok) 3. Katta yapılacaktır. (Kuzey Kampüsü Yeni İlahiyat Fakültesi)

          *     SBS’ye 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yeni kayıt yaptırmış ve hazırlık sınıfının ilk yılında başarısız olmuş tüm öğrenciler katılabilirler.

          *     Bu sınavdan 65 puan ve üstü alan öğrenciler 16 Eylül Perşembe İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler.

          *     Bu sınava girmeyen öğrenciler 16 Eylül Perşembe günü yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na giremezler.


 

 

 

PLACEMENT EXAM for COMPULSORY ENGLISH PREPARATORY CLASSES

            

            Dear students,

            

            We congratulate you for choosing our university and wish a successful academic year. Here is the list of information on Placement Exam for Compulsory English Preparatory Class.

 

INFORMATION ABOUT EXAM

            

            In order for students of departments with a compulsory English preparatory class to be exempted from the preparatory class, an exemption exam is held at the beginning of the fall semester. First, students must take the Placement Exam which requires multiple choice questions to be answered. Only the students who get 65 points or more from this exam can take the English Proficiency Exam. Information about the exams is as follows.

 

PLACEMENT EXAM (PE)


           *     The Placement Exam (PE) will be held on Tuesday, September 14th at 10.30, on the 3rd floor of Hitit University Faculty of Theology, Block B (block on the right). (North Campus/ New     Faculty of Theology)

            *     All students who have newly registered in the 2021-2022 academic year and have failed in the first year of the preparatory class can participate in SBS.

            *     Students who score 65 or more in this exam can take the English Proficiency Exam on Thursday, September 16th.

            *     Students who have not taken this exam cannot take the English Proficiency Exam (EPE). (i.e. PE is a prerequisite for taking the EPE).

 

 

 HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube