2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARI

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFLARINDA OKUTULACAK KİTAPLAR 

1

Silsiletu’l-Lisan/Arapça Dil Serisi

Arapça’ya Giriş 1-2, Başlangıç Seviyesi 1-2, Orta Seviye 1-2, İleri Seviye 1-2 ve Öğrenci Alıştırma Kitabı-1 olmak üzere toplam 9 kitap (Dağıtım Akdem Yayınları)

2

Kitabu’t-ta’bir 1 ve 2 (İnşa-İmla dersi için)

Yazarı: Yasir el-Hatib,

Yayınevi: Marmara Üni. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları

3

Miftahu’l-Arabiyye (Muhadese ve İstima)

1) Miftahu’l-Arabiyye-el-Kitabu’t-temhidi (Elif bâ),

2) Miftahu’l-Arabiyye-Kitabu’l-Mübtedi (el-Muhadese ve’l-İstima-1, A1)

3) Miftahu’l-Arabiyye-Kitabu’l-Mübtedi el-A’la (el-Muhadese ve’l-İstima-2, A2)

Toplam 3 kitap (Akdem yayınları)

            NOT. Kitaplar internet, Çorum Diyanet Vakfı ve diğer kitapçılardan temin edilebilir.

 HIZLI ERİŞİM