"Türk’ün Özü, Akif’in Sözü" İngilizce ve Arapça Kompozisyon ve Şiir Yarışması


"Türk’ün Özü , Akif'in Sözü" temalı etkinlik kapsamında düzenlenecek olan şiir ve kompozisyon yarışmasına, bütün Hazırlık öğrencilerimiz davetlidir. Her öğrenci sadece bir dalda yarışmaya katılabilir. Yazım dili İngilizce ve Arapçadır. Hazırlamış olduğunuz word dosyasını ydyo@hitit.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.


 Kompozisyon Kuralları :


1-Kompozisyonunuzun bir başlığı olmalıdır.


2-Konu olarak Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, görüşleri, eserlerinin değerlendirilmesi vb. konularda bir metinle katılabilirsiniz.


3-Sadece biyografiden oluşan metinlerin katılımı geçersiz sayılacaktır.


4-İnternet, kitap veya herhangi bir kaynaktan yapılan alıntılarda referans verilmelidir.Referans oranı %40’ ı geçmemelidir. Referans verilmeden yapılan alıntılara rastlanması durumunda metniniz geçersiz sayılacaktır.


5-Metin minimum 200, maksimum 250 kelime olmalıdır.


6-Metniniz word dosyası olarak hazırlanıp, Karakter tipi ‘Times New Roman’ , karakter boyutu ise 12 kullanılmalıdır.


Şiir Kuralları:


1-Şiirinizin bir başlığı olmalıdır.


2-Şiirinizin size ait olması gerekmektedir.


3-Şiirinizin Word dosyası olarak hazırlanıp, Karakter tipi ‘Times New Roman’ , karakter boyutu ise 12 kullanılmalıdır.


Yarışmamızda ;


1. olan yarışmacı 1000 Türk Lirası


2.  olan yarışmacı 750 Türk Lirası


3.  olan yarışmacı 500 Türk Lirası


ile ödüllendirilecektir. Hepinize başarılar dileriz."The Soul of the Turk , the Word of Akif"


 All of the English Preparatory Students are invited for the competition regarding ‘ The soul of the Turk, the word of Akif’ . The fields of the competition are poetry and composition. Each student can only participate in one field. You should write in English and Arabic. You can send your word document to ydyo@hitit.edu.tr


 

Composition Rules:


1-Include a Title.


2-You can participate with Mehmet Akif Ersoy’s life, ideas, evaluation of his works etc. as a subject.


3-Texts which only consist of biography are disqualified.


4-Quotations from the internet, books and all the other sources should be referenced. The reference average of the text shouldn’t be more than 40 %. Quotations without reference in the text would be disqualified from the competition.


5-Minimum 200 words, maximum 250 words.


6-Text should be prepared as a word document. Character Type is ‘ Times New Roman’, character size is 12.


Poem Rules:


1-Include a Title.


2-It should be your own poem.


3-It should be prepared as a word document. Character Type is ‘ Times New Roman’, character size is 12.


 In our Competition;


The participant who is chosen as number one will be awarded 1000 Turkish Liras.


The participant who is chosen as number two will be awarded 750 Turkish Liras.


The participant who is chosen as number three will be awarded 500 Turkish Liras.


 We wish good luck in all of your effortsHIZLI ERİŞİM