Dil, Kültür, Edebiyat Buluşmaları

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı ilk Dil, Kültür, Edebiyat Buluşmalarında 29 Mayıs Üniversitesi AROMER (Arapça Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim HELALŞAH'ı konuk ettik. Hocamız genel olarak yabancı dil öğretiminde yeni teknikler, özelde ise 29 Mayıs Üni. Aromer Eğitim Sistemi hakkında bir sunum gerçekleştirdi.HIZLI ERİŞİM